firma de top

XUX INVESTMENT SRL implementeaza  in perioada 16.07.2020- 31.08.2022 proiectul cu titlul “Cresterea competitivitatii SC XUX INVESTMENT SRL, prin achizitionarea de echipamente performante”,  cod  SMIS 132532, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, cu valoare totală de 1.479.799,78 lei, finanțare nerambursabilă 949.731,07 lei, din care 807.271,41 lei reprezintă finanțare din Fondul European de Dezvoltare Regională si 142.459,66 lei finantare de la bugetul national.

Scopul proiectului  este accesarea sprijinului financiar pentru achizitionarea unor utilaje moderne si performante, adaptate la standardele comunitare, care sa duca la consolidarea pozitiei pe piata a societatii .

Obiectivul general al acestui proiect este “Cresterea competitivitatii S.C. XUX INVESTMENT S.R.L. – in domeniul Alte lucrari specializate de constructii caen 4399”.

Obiectivele specifice ale invesititiei sunt:

– Punerea in functiune a 9 active corporale si unul necorporal pana la sfarsitul perioadei de implementare al proiectului,contribuind astfel la cresterea activelor societatii.

– Crearea a 5 noi locuri de munca,in perioada de implementare al proiectului,contribuind la cresterea numarului de angajati .

Rezultate asteptate:

– posibilitatea prestarii de noi  servicii  si largirea portofolului de clienti

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.mfe.gov.ro ,  precum şi site-ul web al Programului Operaţional Regional 2014-2020, http://www.inforegio.ro si pagina de Facebook a programului REGIO,  facebook.com/inforegio.ro

 

 

icon1

Echipa noastra

Suntem o echipa tanara, educata si motivata la dispozitia dumneavoastra.

 

icon2

Constructii civile si de infrastructura

Realizari constructii blocuri si cladiri de birouri la inalta calitate

 

icon3

Constructii industriale

Constructii industriale cu tehnologie de ultima generatie

 

icon4

Constructii terenuri sport

Executari constructii baze sportive

 

icon5

Lucrari de Infrastructura

Lucrari de Infrastructura

 

icon6

Excavari terasamente si drumuri

Lucrari de excavatie, umpluturi, compactari, etc.

 

icon7

Consolidari

Ziduri de sprijin, consolidari speciale

 

icon8

Lucrari Speciale

Lucrari Speciale

 

icon9

Lucrari Pavaje

Pavaje Drumuri

 

icon10

Constructii hale metalice

Proiectare si executii hale metalice

 

icon11

Lucrari de instalatii

Instalatii termice si sanitare

 

icon12

Antreprenoriat General

Antreprenor general in domeniul constructiilor civile, industriale si de infrastructura

 

icon17

XUX INVESTMENT SRL
Sibiu, Romania

Tel: +40 371 306 055
E-mail: office(at)xuxinvestment.ro


eDevize - program devize constructii si instalatii gratuit

 

Comunicat de Presă

20.01.2023
Comunicat de presă incepere proiect

XUX INVESTMENT SRL, cod de identificare fiscală 32102114, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J32/712/2013, cu sediul în Municipiul Sibiu Str.Tractorului, Nr. 12, Jud. Sibiu, derulează începând cu data de 15.12.2022 proiectul nr. cod RUE 989, intitulat: ”Achizitie echipamente pentru consolidarea pozitiei pe piata a XUX INVESTMENT SRL”, co-finanţat din Fondul European de Dezvol-tare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, în baza Contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, în data de 15.12.2022.

Valorea totală a proiectului este de 3.965.966,26 lei, valoarea eligibila 3.296.066,67 lei din care suma finanţării primite din Programul Operaţional Competitivitate este de 2.472.050,00 echiva-lentă cu 75 % din valoarea totală eligibilă aprobată.

Rezultatele prevăzute, care reies din obiectivele specifice sunt:
➣ Dotarea societatii cu active noi nepoluante, respectiv: Autocamion cu bena basculabila – 1 buc, Excavator pe senile – 1 buc, Incarcator frontal – 1 buc,Autoutilitara electrica- 1 buc.
➣ Cresterea veniturilor societatii cu cca.11.79 % in anul 3 dupa finalizarea proiectului, fata de anul 2020.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Acțiunea 4.1.1.  
Date de contact beneficiar:

Municipiul Sibiu, Str. Tractorului, Nr. 12, judetul Sibiu, cod postal 550123, Tel.0756244404, email: raultarnaru@gmail.com

Comunicat de Presă

“SC XUX INVESTMENT SRL  anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Producere energie electrica din surse regenerabile”, propus a fi amplasat in judetul Sibiu, orasul Saliste, sat Sibiel, extravilan, CF nr.115120. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru  Protectia Mediului Sibiu, str.Hipodromului, nr.2A, in zilele de luni – joi, intre orele 8,00 – 16,30 si vineri intre orele 8,00 – 14,00 si la sediul XUX INVESTMENT SRL din Sibiu str.Tractorului nr.12, judetul Sibiu, in zilele de luni-vineri intre orele 8,00 – 16,00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Sibiu.”

Date de contact beneficiar:

Municipiul Sibiu, Str. Tractorului, Nr. 12, judetul Sibiu, cod postal 550123, Tel.0756244404, email: raultarnaru@gmail.com